Kostkas Kirol Elkarteko futbol eskolan KEES metodologia ezartzea

Kirol Entrenamenduetan Euskara Sustatzeko Metodologia.
https://www.donostiaeuskaraz.eus/euskaraz/euskara-erabili/sekzioak/kees-metodologia/lang/eu